Anointing Balm

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere  – Jakobus 5:14 Gij zult het tot een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider dat bereidt; het zal een heilige zalfolie zijn. – Exodus 30:25 De focus ligt niet op de zalfbalsem, de focus ligt op God en op de houding van de persoon die wordt gezalfd. Wanneer we ons nederig aan God onderwerpen, geeft Hij kracht aan onze eenvoudige daad van zalving met de zalfbalsem.

 9,95

Extra informatie

Geur

Orange Blossom & Almond