Convergentie: Het Huwelijk tussen Woord en Geest – Sam Storms

De explosieve groei van de vroege kerk was het gevolg van een volmaakte eenheid tussen Woord en Geest in de levens van de gelovigen. Maar in de kerkgeschiedenis heeft er een tragische scheiding plaatsgevonden tussen de twee. Protestanten richten zich vooral op het uitleggen van de Bijbel, terwijl charismatisch christenen het ervaren van de de Heilige Geest benadrukken. Al zijn er tekenen van herstel, de kloof tussen beide stromingen lijkt soms onoverbrugbaar. Sam Storms pleit voor een convergentie, het samenkomen van deze twee geloofsaspecten: ‘God heeft Woord en Geest samengevoegd als in het huwelijk. Wat God heeft samengevoegd, mogen mensen niet scheiden.’ Daarbij neemt hij de lezer mee in zijn eigen ontdekkingstocht, en maakt vervolgens een briljante analyse van de kracht van beide stromingen en de karikaturen die over en weer bestaan. Convergentie roept op om een einde te maken aan de eenzijdigheid – voor een evenwichtiger en diepgaander geloofsleven dat veel vrucht draagt voor Gods Koninkrijk.  

 17,95

Extra informatie

1 op voorraad