En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop – Henk de Roest

Er waait een nieuwe wind in de volle breedte van de kerken. In vele gemeenten en parochies valt een opvallend creatieve geest waar te nemen. We zien een nieuwe interesse in missionaire communicatie, in het willen uitkomen voor het christelijke geloof en bewust willen staan in de christelijke traditie. Het tobberige beeld dat de media schetsen wordt door het bestaan van deze nieuwe dynamiek krachtig weersproken. Wie er oog voor hebben spreken over een ‘opkomende kerk’, ‘elementaire kerk’ of ‘vloeibare kerk’. Het gaat om meer dan de rimpelingen van een steen in de vijver. En de wind steekt op! gaat in op de spirituele binnenkant van dit nieuwe missionaire enthousiasme. Wat is de bestaansreden van de kerk? Welke vorm zal de geloofsgemeenschap van de toekomst aannemen? Wat is nodig om met bezieling kerk te zijn? Zijn er geloofsgemeenschappen te vinden die lijken op de eerste christelijke gemeenten? Welke rol speelt de leiding? Is er crisisbesef nodig om tot vernieuwing te komen? Dat zijn enkele van de vragen die aan de orde komen. Ook de principele vraag of missionair en diaconaal gemeente-zijn, getuigen én dienen, eigenlijk wel moeten, komt aan bod. Dit boek is bestemd voor lezers, die de kerken een warm hart toedragen. Soms komt de Geest die van Jezus is uitgegaan hun zomaar aanwaaien… Henk de Roest is als hoogleraar praktische theologie verbonden aan het Theologisch Wetenschappelijk Instituut van de Protestantse Kerk I Nederland en werkzaam bij de Universiteit Leiden.

 18,50

Extra informatie

1 op voorraad