Identiteit & navolging: over het contextualiseren van geloof – prof. Dr. Roel Kuiper

Identiteit is in christelijke organisaties gaan fungeren als verdiepingsbegrip. Tegelijkertijd bestaat er veel verlegenheid met betrekking tot de vormgeving van christelijke identiteit in een seculiere cultuur. De toegenomen aandacht voor het begrip navolging laat zien dat christenen op zoek zijn naar nieuwe vormen van contextualisering van hun geloof, in onder meer onderwijs, zorg en professionele omgevingen. Navolging is het zichtbaar maken van de wet van Christus op de kruispunten van de kruispunten van de cultuur, maar raakt ook aan de vorming van onze eigen identiteit.  

 7,50

Extra informatie

1 op voorraad