Verscheurd Verlangen: de uitblijvende eenheid van de gereformeerde gezindte – Drs. I.A. Kole

Het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) wil het gesprek over kerkelijke eenheid bevorderen. Het COGG zet zich in voor een verbetering van de onderlinge verhoudingen tussen de verscheurde kerken van het gereformeerde belijden vanuit een diep verlangen naar eenheid. Deze jubileumbundel maakt de balans op van een halve eeuw COGG. Naast een historisch overzicht is de lezing van ds. G. Boer opgenomen die hij op de eerste COGG-conferentie heeft uitgesproken. Vijf auteurs uit de brede achterban van het COGG bieden een reflectie op de toekomst. Met bijdragen van: Ds. P.D.J. Buijs, mevr. M. Hofman MA, prof. dr. F.A. van Lieburg, ds. A.J. Mensink, ds. A.J. Minnema, ds. A. de Snoo, ds. W. Visscher, ds. P.L.D. Visser

 14,90

Extra informatie

1 op voorraad