Revival is now

Revival is Now

24 mei om 19.00 in Rotterdam Ahoy
met Apostle Kathryn Krick

24 mei om 19.00 in Rotterdam Ahoy met Apostle Kathryn Krick

Video afspelen over Apostle Kathryn Krick in Rotterdam Ahoy The Netherlands

Nu is het tijd van grote opwekking!

Apostel Kathryn Krick

Apostel Kathryn Krick is wereldwijd bekend door haar sterke bevrijdingsbediening. Wereldwijd worden tijdens haar bediening duizenden mensen bevrijd van demonische machten. Op 24 mei komt Apostel Kathryn Krick naar Ahoy Rotterdam in Nederland om ook hier een opwekkingsdienst te houden. 

Apostel Kathryn Krick is de voorganger van de Five-Fold Church in Amerika. Five-Fold Church is een kerk waar wonderen gebeuren, mensen worden genezen, verlost en getransformeerd en waar de profetische zalving krachtig stroomt. Apostel Kathryn is gepassioneerd om mensen de kracht van God te zien ontvangen door de profetische en apostolische bediening van Jezus: om mensen vrij te zien, verlangend naar meer van Hem en getransformeerd in volwassen vaten van God.

Sinds 30 mei 2021 zijn er elke week meer dan 300 mensen naar 5f Church ‘Revival in the Park’ gekomen en sindsdien zijn er elke week verschillende mensen uit de hele VS en andere landen om God te ontmoeten in 5f Church. Sinds augustus 2021 heeft apostel Kathryn elke week door de VS en de wereld gereisd om te dienen bij Revival is Now-evenementen waar elke dienst massale bevrijding plaatsvindt, God vele wonderen doet en er een opwekking uitbreekt!

Apostle Kathryn Krick is internationally known for her powerful deliverance ministry, with thousands of people being freed from demonic powers during her ministry around the world. On May 24th, Apostle Kathryn Krick is coming to the Netherlands to lead a revival service here.

Apostle Kathryn is the Lead Pastor of Five-Fold Church, where miracles happen, people are healed, delivered and transformed as the prophetic anointing flows powerfully. Apostle Kathryn is passionate about seeing people receive the power of God through the prophetic and apostolic ministry of Jesus; to see people set free, full of zeal, and transformed into mature vessels of God.

Every since May 30, 2021 every week 300+ have come to 5f Church ‘Revival in the Park’ and every week since then several have traveled from all over the US and other countries (UK, Tahiti, Romania, Spain, Dominican Republic, Canada and more) to encounter God at 5f Church. Ever since August 2021 Apostle Kathryn has traveled around the US and around the world each week, ministering at Revival is Now events where every service mass deliverance happens, God does many miracles and revival breaks out!

Video afspelen over Apostle Kathryn Krick in Rotterdam Ahoy The Netherlands